Giá vàng SJC ngày 05-04-2012 (Giá vàng SJC cập nhật lần 12 lúc 15:11)

 Cập nhật lúc 15:11 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.38043.580
Giá vàng SJC 10L43.38043.580
Giá vàng SJC 1L43.38043.580
Giá vàng SJC 5c43.38043.600
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.38043.610
Giá Vàng 24K42.08043.580
Giá Vàng 18K 30.84032.840
Giá Vàng 14K23.56025.560
Giá vàng SJC Hà Nội43.38043.600
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.39043.580
Giá vàng SJC Nha Trang
43.37043.600
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.38043.580
Giá vàng SJC Cà Mau
43.38043.600
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.38043.600
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.33043.630
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:10 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.34043.540
Giá vàng SJC 10L43.34043.540
Giá vàng SJC 1L43.34043.540
Giá vàng SJC 5c43.34043.560
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.34043.570
Giá Vàng 24K42.04043.540
Giá Vàng 18K 30.81032.810
Giá Vàng 14K23.54025.540
Giá vàng SJC Hà Nội43.34043.560
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.35043.540
Giá vàng SJC Nha Trang
43.33043.560
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.34043.540
Giá vàng SJC Cà Mau
43.34043.560
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.34043.560
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.29043.590
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:22 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.32043.520
Giá vàng SJC 10L43.32043.520
Giá vàng SJC 1L43.32043.520
Giá vàng SJC 5c43.32043.540
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.32043.550
Giá Vàng 24K42.02043.520
Giá Vàng 18K 30.79032.790
Giá Vàng 14K23.52025.520
Giá vàng SJC Hà Nội43.32043.540
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.33043.520
Giá vàng SJC Nha Trang
43.31043.540
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.32043.520
Giá vàng SJC Cà Mau
43.32043.540
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.32043.540
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.27043.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:43 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.35043.550
Giá vàng SJC 10L43.35043.550
Giá vàng SJC 1L43.35043.550
Giá vàng SJC 5c43.35043.570
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.35043.580
Giá Vàng 24K42.05043.550
Giá Vàng 18K 30.83032.830
Giá Vàng 14K23.54025.540
Giá vàng SJC Hà Nội43.35043.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.36043.550
Giá vàng SJC Nha Trang
43.34043.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.35043.550
Giá vàng SJC Cà Mau
43.35043.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.35043.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.30043.600
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:24 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.33043.530
Giá vàng SJC 10L43.33043.530
Giá vàng SJC 1L43.33043.530
Giá vàng SJC 5c43.33043.550
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.33043.560
Giá Vàng 24K42.03043.530
Giá Vàng 18K 30.80032.800
Giá Vàng 14K23.53025.530
Giá vàng SJC Hà Nội43.33043.550
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.34043.530
Giá vàng SJC Nha Trang
43.32043.550
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.33043.530
Giá vàng SJC Cà Mau
43.33043.550
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.33043.550
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.28043.580
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:13 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.28043.480
Giá vàng SJC 10L43.28043.480
Giá vàng SJC 1L43.28043.480
Giá vàng SJC 5c43.28043.500
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.28043.510
Giá Vàng 24K41.98043.480
Giá Vàng 18K 30.76032.760
Giá Vàng 14K23.50025.500
Giá vàng SJC Hà Nội43.28043.500
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.29043.480
Giá vàng SJC Nha Trang
43.27043.500
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.28043.480
Giá vàng SJC Cà Mau
43.28043.500
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.28043.500
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.23043.530
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:03 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.25043.450
Giá vàng SJC 10L43.25043.450
Giá vàng SJC 1L43.25043.450
Giá vàng SJC 5c43.25043.470
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.25043.480
Giá Vàng 24K41.95043.450
Giá Vàng 18K 30.74032.740
Giá Vàng 14K23.48025.480
Giá vàng SJC Hà Nội43.25043.470
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.26043.450
Giá vàng SJC Nha Trang
43.24043.470
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.25043.450
Giá vàng SJC Cà Mau
43.25043.470
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.25043.470
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.20043.500
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:46 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.20043.400
Giá vàng SJC 10L43.20043.400
Giá vàng SJC 1L43.20043.400
Giá vàng SJC 5c43.20043.420
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.20043.430
Giá Vàng 24K41.90043.400
Giá Vàng 18K 30.70032.700
Giá Vàng 14K23.45025.450
Giá vàng SJC Hà Nội43.20043.420
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.21043.400
Giá vàng SJC Nha Trang
43.19043.420
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.20043.400
Giá vàng SJC Cà Mau
43.20043.420
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.20043.420
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.15043.450
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:10 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.18043.380
Giá vàng SJC 10L43.18043.380
Giá vàng SJC 1L43.18043.380
Giá vàng SJC 5c43.18043.400
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.18043.410
Giá Vàng 24K41.88043.380
Giá Vàng 18K 30.68032.680
Giá Vàng 14K23.44025.440
Giá vàng SJC Hà Nội43.18043.400
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.19043.380
Giá vàng SJC Nha Trang
43.17043.400
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.18043.380
Giá vàng SJC Cà Mau
43.18043.400
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.18043.400
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.13043.430
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:49 05/04/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.27043.470
Giá vàng SJC 10L43.27043.470
Giá vàng SJC 1L43.27043.470
Giá vàng SJC 5c43.27043.490
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.27043.500
Giá Vàng 24K41.97043.470
Giá Vàng 18K 30.76032.760
Giá Vàng 14K23.50025.500
Giá vàng SJC Hà Nội43.27043.490
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.28043.470
Giá vàng SJC Nha Trang
43.26043.490
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.27043.470
Giá vàng SJC Cà Mau
43.27043.490
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.27043.490
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.22043.520
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.