Giá vàng SJC ngày 05-07-2013 (Giá vàng SJC cập nhật lần 07 lú 14:20)

 Cập nhật lúc 16:20 05/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.47038.070
Giá vàng SJC 10L37.47038.070
Giá vàng SJC 1L37.47038.070
Giá vàng SJC 5c37.47038.090
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.47038.100
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.57035.070
Giá vàng nữ trang 24 K33.57035.070
Giá vàng nữ trang 18 K24.45526.455
Giá vàng nữ trang 14K18.59820.598
Giá vàng nữ trang 10K12.77614.776
Giá vàng SJC Hà Nội37.47038.090
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.47038.090
Giá vàng SJC Nha Trang
37.46038.090
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.47038.070
Giá vàng SJC Cà Mau
37.47038.090
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.47038.090
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
37.46038.090
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:16 05/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.65038.250
Giá vàng SJC 10L37.65038.250
Giá vàng SJC 1L37.65038.250
Giá vàng SJC 5c37.65038.270
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.65038.280
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.75035.250
Giá vàng nữ trang 24 K33.75035.250
Giá vàng nữ trang 18 K24.59026.590
Giá vàng nữ trang 14K18.70320.703
Giá vàng nữ trang 10K12.85114.851
Giá vàng SJC Hà Nội37.65038.270
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.65038.270
Giá vàng SJC Nha Trang
37.64038.270
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.65038.250
Giá vàng SJC Cà Mau
37.65038.270
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.65038.270
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
37.64038.270
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:16 05/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.80038.400
Giá vàng SJC 10L37.80038.400
Giá vàng SJC 1L37.80038.400
Giá vàng SJC 5c37.80038.420
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.80038.430
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.90035.400
Giá vàng nữ trang 24 K33.90035.400
Giá vàng nữ trang 18 K24.70326.703
Giá vàng nữ trang 14K18.79020.790
Giá vàng nữ trang 10K12.91314.913
Giá vàng SJC Hà Nội37.80038.420
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.80038.420
Giá vàng SJC Nha Trang
37.79038.420
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.80038.400
Giá vàng SJC Cà Mau
37.80038.420
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.80038.420
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
37.79038.420
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:29 05/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.75038.350
Giá vàng SJC 10L37.75038.350
Giá vàng SJC 1L37.75038.350
Giá vàng SJC 5c37.75038.370
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.75038.380
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K33.85035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.66526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.76120.761
Giá vàng nữ trang 10K12.89214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.75038.370
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.75038.370
Giá vàng SJC Nha Trang
37.74038.370
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.75038.350
Giá vàng SJC Cà Mau
37.75038.370
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.75038.370
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
37.74038.370
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:16 05/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.60038.250
Giá vàng SJC 10L37.60038.250
Giá vàng SJC 1L37.60038.250
Giá vàng SJC 5c37.60038.270
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.60038.280
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K33.85035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.66526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.76120.761
Giá vàng nữ trang 10K12.89214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.60038.270
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.60038.270
Giá vàng SJC Nha Trang
37.59038.270
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.60038.250
Giá vàng SJC Cà Mau
37.60038.270
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.60038.270
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
37.59038.270
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:49 05/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.60038.100
Giá vàng SJC 10L37.60038.100
Giá vàng SJC 1L37.60038.100
Giá vàng SJC 5c37.60038.120
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.60038.130
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.70035.200
Giá vàng nữ trang 24 K33.70035.200
Giá vàng nữ trang 18 K24.55326.553
Giá vàng nữ trang 14K18.67420.674
Giá vàng nữ trang 10K12.83014.830
Giá vàng SJC Hà Nội37.60038.120
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.60038.120
Giá vàng SJC Nha Trang
37.59038.120
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.60038.100
Giá vàng SJC Cà Mau
37.60038.120
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.60038.120
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
37.59038.120
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:36 05/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.55038.050
Giá vàng SJC 10L37.55038.050
Giá vàng SJC 1L37.55038.050
Giá vàng SJC 5c37.55038.070
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.55038.080
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.65035.150
Giá vàng nữ trang 24 K33.65035.150
Giá vàng nữ trang 18 K24.51526.515
Giá vàng nữ trang 14K18.64420.644
Giá vàng nữ trang 10K12.80914.809
Giá vàng SJC Hà Nội37.55038.070
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.55038.070
Giá vàng SJC Nha Trang
37.54038.070
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.55038.050
Giá vàng SJC Cà Mau
37.55038.070
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.55038.070
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
37.54038.070
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.