Giá vàng SJC ngày 14-05-2013 (Giá vàng SJC cập nhật lần 06 lúc 15:48)

 Cập nhật lúc 15:48 14/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.21041.340
Giá vàng SJC 10L41.21041.340
Giá vàng SJC 1L41.21041.340
Giá vàng SJC 5c41.21041.360
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 41.21041.370
Giá vàng nhẫn SJC 99,9938.64039.140
Giá vàng nữ trang 24 K37.64039.140
Giá vàng nữ trang 18 K27.50829.508
Giá vàng nữ trang 14K20.97122.971
Giá vàng nữ trang 10K14.47316.473
Giá vàng SJC Hà Nội41.21041.360
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.21041.360
Giá vàng SJC Nha Trang
41.20041.360
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.21041.340
Giá vàng SJC Cà Mau
41.21041.360
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.21041.360
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.20041.360
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:32 14/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.23041.360
Giá vàng SJC 10L41.23041.360
Giá vàng SJC 1L41.23041.360
Giá vàng SJC 5c41.23041.380
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 41.23041.390
Giá vàng nhẫn SJC 99,9938.66039.160
Giá vàng nữ trang 24 K37.66039.160
Giá vàng nữ trang 18 K27.52329.523
Giá vàng nữ trang 14K20.98322.983
Giá vàng nữ trang 10K14.48116.481
Giá vàng SJC Hà Nội41.23041.380
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.23041.380
Giá vàng SJC Nha Trang
41.22041.380
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.23041.360
Giá vàng SJC Cà Mau
41.23041.380
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.23041.380
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.22041.380
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:26 14/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.17041.370
Giá vàng SJC 10L41.17041.370
Giá vàng SJC 1L41.17041.370
Giá vàng SJC 5c41.17041.390
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 41.17041.400
Giá vàng nhẫn SJC 99,9938.67039.170
Giá vàng nữ trang 24 K37.67039.170
Giá vàng nữ trang 18 K27.53029.530
Giá vàng nữ trang 14K20.98822.988
Giá vàng nữ trang 10K14.48616.486
Giá vàng SJC Hà Nội41.17041.390
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.17041.390
Giá vàng SJC Nha Trang
41.16041.390
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.17041.370
Giá vàng SJC Cà Mau
41.17041.390
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.17041.390
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.16041.390
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:52 14/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.12041.320
Giá vàng SJC 10L41.12041.320
Giá vàng SJC 1L41.12041.320
Giá vàng SJC 5c41.12041.340
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 41.12041.350
Giá vàng nhẫn SJC 99,9938.62039.120
Giá vàng nữ trang 24 K37.62039.120
Giá vàng nữ trang 18 K27.49329.493
Giá vàng nữ trang 14K20.95922.959
Giá vàng nữ trang 10K14.46516.465
Giá vàng SJC Hà Nội41.12041.340
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.12041.340
Giá vàng SJC Nha Trang
41.11041.340
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.12041.320
Giá vàng SJC Cà Mau
41.12041.340
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.12041.340
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.11041.340
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:20 14/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.16041.360
Giá vàng SJC 10L41.16041.360
Giá vàng SJC 1L41.16041.360
Giá vàng SJC 5c41.16041.380
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 41.16041.390
Giá vàng nhẫn SJC 99,9938.66039.160
Giá vàng nữ trang 24 K37.66039.160
Giá vàng nữ trang 18 K27.52329.523
Giá vàng nữ trang 14K20.98322.983
Giá vàng nữ trang 10K14.48116.481
Giá vàng SJC Hà Nội41.16041.380
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.16041.380
Giá vàng SJC Nha Trang
41.15041.380
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.16041.360
Giá vàng SJC Cà Mau
41.16041.380
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.16041.380
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.15041.380
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:00 14/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.20041.350
Giá vàng SJC 10L41.20041.350
Giá vàng SJC 1L41.20041.350
Giá vàng SJC 5c41.20041.370
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 41.20041.380
Giá vàng nhẫn SJC 99,9938.65039.150
Giá vàng nữ trang 24 K37.65039.150
Giá vàng nữ trang 18 K27.51529.515
Giá vàng nữ trang 14K20.97722.977
Giá vàng nữ trang 10K14.47716.477
Giá vàng SJC Hà Nội41.20041.370
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.20041.370
Giá vàng SJC Nha Trang
41.19041.370
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.20041.350
Giá vàng SJC Cà Mau
41.20041.370
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.20041.370
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.19041.370
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.