Giá vàng SJC ngày 16-01-2013 (Giá vàng SJC cập nhật lần 07 lúc 15:32)

 Cập nhật lúc 15:32 16/01/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg45.10045.400
Giá vàng SJC 10L45.10045.400
Giá vàng SJC 1L45.10045.400
Giá vàng SJC 5c45.10045.420
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 45.10045.430
Giá vàng nhẫn SJC 99,9943.60043.900
Giá vàng nữ trang 24 K42.90043.900
Giá vàng nữ trang 18 K31.57833.078
Giá vàng nữ trang 14K24.24625.746
Giá vàng SJC Hà Nội45.10045.420
Giá vàng SJC Đà Nẵng
45.10045.420
Giá vàng SJC Nha Trang
45.09045.420
Giá vàng SJC Cần Thơ
45.10045.400
Giá vàng SJC Cà Mau
45.10045.420
Giá vàng SJC Kiên Giang
45.10045.420
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
45.09045.420
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:45 16/01/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg45.13045.430
Giá vàng SJC 10L45.13045.430
Giá vàng SJC 1L45.13045.430
Giá vàng SJC 5c45.13045.450
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 45.13045.460
Giá vàng nhẫn SJC 99,9943.63043.930
Giá vàng nữ trang 24 K42.93043.930
Giá vàng nữ trang 18 K31.60133.101
Giá vàng nữ trang 14K24.26425.764
Giá vàng SJC Hà Nội45.13045.450
Giá vàng SJC Đà Nẵng
45.13045.450
Giá vàng SJC Nha Trang
45.12045.450
Giá vàng SJC Cần Thơ
45.13045.430
Giá vàng SJC Cà Mau
45.13045.450
Giá vàng SJC Kiên Giang
45.13045.450
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
45.12045.450
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:08 16/01/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg44.95045.250
Giá vàng SJC 10L44.95045.250
Giá vàng SJC 1L44.95045.250
Giá vàng SJC 5c44.95045.270
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 44.95045.280
Giá vàng nhẫn SJC 99,9943.45043.750
Giá vàng nữ trang 24 K42.75043.750
Giá vàng nữ trang 18 K31.46632.966
Giá vàng nữ trang 14K24.15925.659
Giá vàng SJC Hà Nội44.95045.270
Giá vàng SJC Đà Nẵng
44.95045.270
Giá vàng SJC Nha Trang
44.94045.270
Giá vàng SJC Cần Thơ
44.95045.250
Giá vàng SJC Cà Mau
44.95045.270
Giá vàng SJC Kiên Giang
44.95045.270
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
44.94045.270
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:33 16/01/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg45.00045.300
Giá vàng SJC 10L45.00045.300
Giá vàng SJC 1L45.00045.300
Giá vàng SJC 5c45.00045.320
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 45.00045.330
Giá vàng nhẫn SJC 99,9943.50043.800
Giá vàng nữ trang 24 K42.80043.800
Giá vàng nữ trang 18 K31.50333.003
Giá vàng nữ trang 14K24.18825.688
Giá vàng SJC Hà Nội45.00045.320
Giá vàng SJC Đà Nẵng
45.00045.320
Giá vàng SJC Nha Trang
44.99045.320
Giá vàng SJC Cần Thơ
45.00045.300
Giá vàng SJC Cà Mau
45.00045.320
Giá vàng SJC Kiên Giang
45.00045.320
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
44.99045.320
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:31 16/01/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg45.02045.320
Giá vàng SJC 10L45.02045.320
Giá vàng SJC 1L45.02045.320
Giá vàng SJC 5c45.02045.340
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 45.02045.350
Giá vàng nhẫn SJC 99,9943.52043.820
Giá vàng nữ trang 24 K42.82043.820
Giá vàng nữ trang 18 K31.51833.018
Giá vàng nữ trang 14K24.20025.700
Giá vàng SJC Hà Nội45.02045.340
Giá vàng SJC Đà Nẵng
45.02045.340
Giá vàng SJC Nha Trang
45.01045.340
Giá vàng SJC Cần Thơ
45.02045.320
Giá vàng SJC Cà Mau
45.02045.340
Giá vàng SJC Kiên Giang
45.02045.340
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
45.01045.340
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:23 16/01/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg45.10045.400
Giá vàng SJC 10L45.10045.400
Giá vàng SJC 1L45.10045.400
Giá vàng SJC 5c45.10045.420
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 45.10045.430
Giá vàng nhẫn SJC 99,9943.60043.900
Giá vàng nữ trang 24 K42.90043.900
Giá vàng nữ trang 18 K31.57833.078
Giá vàng nữ trang 14K24.24625.746
Giá vàng SJC Hà Nội45.10045.420
Giá vàng SJC Đà Nẵng
45.10045.420
Giá vàng SJC Nha Trang
45.09045.420
Giá vàng SJC Cần Thơ
45.10045.400
Giá vàng SJC Cà Mau
45.10045.420
Giá vàng SJC Kiên Giang
45.10045.420
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
45.09045.420
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 00:39 16/01/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg44.85045.100
Giá vàng SJC 10L44.85045.100
Giá vàng SJC 1L44.85045.100
Giá vàng SJC 5c44.85045.120
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 44.85045.130
Giá vàng nhẫn SJC 99,9943.30043.600
Giá vàng nữ trang 24 K42.60043.600
Giá vàng nữ trang 18 K31.35332.853
Giá vàng nữ trang 14K24.07125.571
Giá vàng SJC Hà Nội44.85045.120
Giá vàng SJC Đà Nẵng
44.85045.120
Giá vàng SJC Nha Trang
44.84045.120
Giá vàng SJC Cần Thơ
44.85045.100
Giá vàng SJC Cà Mau
44.85045.120
Giá vàng SJC Kiên Giang
44.85045.120
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
44.84045.120
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.