Giá vàng SJC ngày 18-05-2012 (Giá vàng SJC cập nhật lần 09 lúc 16:11)

 Cập nhật lúc 16:11 18/05/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.75041.950
Giá vàng SJC 10L41.75041.950
Giá vàng SJC 1L41.75041.950
Giá vàng SJC 5c41.75041.970
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.75041.980
Giá Vàng 24K40.45041.950
Giá Vàng 18K 29.62031.620
Giá Vàng 14K22.61024.610
Giá vàng SJC Hà Nội41.75041.970
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.75041.970
Giá vàng SJC Nha Trang
41.74041.970
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.75041.950
Giá vàng SJC Cà Mau
41.75041.970
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.75041.970
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.70042.000
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 15:28 18/05/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.75041.950
Giá vàng SJC 10L41.75041.950
Giá vàng SJC 1L41.75041.950
Giá vàng SJC 5c41.75041.970
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.75041.980
Giá Vàng 24K40.45041.950
Giá Vàng 18K 29.62031.620
Giá Vàng 14K22.61024.610
Giá vàng SJC Hà Nội41.75041.970
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.76041.950
Giá vàng SJC Nha Trang
41.74041.970
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.75041.950
Giá vàng SJC Cà Mau
41.75041.970
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.75041.970
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.70042.000
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 15:01 18/05/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.52041.720
Giá vàng SJC 10L41.52041.720
Giá vàng SJC 1L41.52041.720
Giá vàng SJC 5c41.52041.740
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.52041.750
Giá Vàng 24K40.22041.720
Giá Vàng 18K 29.44031.440
Giá Vàng 14K22.47024.470
Giá vàng SJC Hà Nội41.52041.740
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.53041.720
Giá vàng SJC Nha Trang
41.51041.740
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.52041.720
Giá vàng SJC Cà Mau
41.52041.740
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.52041.740
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.47041.770
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:22 18/05/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.45041.650
Giá vàng SJC 10L41.45041.650
Giá vàng SJC 1L41.45041.650
Giá vàng SJC 5c41.45041.670
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.45041.680
Giá Vàng 24K40.15041.650
Giá Vàng 18K 29.39031.390
Giá Vàng 14K22.43024.430
Giá vàng SJC Hà Nội41.45041.670
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.46041.650
Giá vàng SJC Nha Trang
41.44041.670
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.45041.650
Giá vàng SJC Cà Mau
41.45041.670
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.45041.670
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.40041.700
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:26 18/05/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.43041.630
Giá vàng SJC 10L41.43041.630
Giá vàng SJC 1L41.43041.630
Giá vàng SJC 5c41.43041.650
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.43041.660
Giá Vàng 24K40.13041.630
Giá Vàng 18K 29.38031.380
Giá Vàng 14K22.42024.420
Giá vàng SJC Hà Nội41.43041.650
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.44041.630
Giá vàng SJC Nha Trang
41.42041.650
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.43041.630
Giá vàng SJC Cà Mau
41.43041.650
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.43041.650
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.38041.680
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:36 18/05/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.42041.620
Giá vàng SJC 10L41.42041.620
Giá vàng SJC 1L41.42041.620
Giá vàng SJC 5c41.42041.640
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.42041.650
Giá Vàng 24K40.12041.620
Giá Vàng 18K 29.37031.370
Giá Vàng 14K22.42024.420
Giá vàng SJC Hà Nội41.42041.640
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.43041.620
Giá vàng SJC Nha Trang
41.41041.640
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.42041.620
Giá vàng SJC Cà Mau
41.42041.640
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.42041.640
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.37041.670
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:48 18/05/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.32041.520
Giá vàng SJC 10L41.32041.520
Giá vàng SJC 1L41.32041.520
Giá vàng SJC 5c41.32041.540
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.32041.550
Giá Vàng 24K44.02041.520
Giá Vàng 18K 29.29031.290
Giá Vàng 14K22.36024.360
Giá vàng SJC Hà Nội41.32041.540
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.33041.520
Giá vàng SJC Nha Trang
41.31041.540
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.32041.520
Giá vàng SJC Cà Mau
41.32041.540
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.32041.540
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.27041.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:50 18/05/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.26041.460
Giá vàng SJC 10L41.26041.460
Giá vàng SJC 1L41.26041.460
Giá vàng SJC 5c41.26041.480
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.26041.490
Giá Vàng 24K43.96041.460
Giá Vàng 18K 29.25031.250
Giá Vàng 14K22.32024.320
Giá vàng SJC Hà Nội41.26041.480
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.27041.460
Giá vàng SJC Nha Trang
41.25041.480
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.26041.460
Giá vàng SJC Cà Mau
41.26041.480
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.26041.480
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.21041.510
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 00:41 18/05/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.95041.150
Giá vàng SJC 10L40.95041.150
Giá vàng SJC 1L40.95041.150
Giá vàng SJC 5c40.95041.170
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c40.95041.180
Giá Vàng 24K39.65041.150
Giá Vàng 18K 29.02031.020
Giá Vàng 14K22.14024.140
Giá vàng SJC Hà Nội40.95041.170
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.96041.150
Giá vàng SJC Nha Trang
40.94041.170
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.95041.150
Giá vàng SJC Cà Mau
40.95041.170
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.95041.170
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.90041.200
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.