Giá vàng SJC ngày 20-10-2011 (Giá vàng SJC cập nhật lần 10 lúc 15:46)

 Cập nhật lúc 15:46 20/10/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg42.80043.100
Giá vàng SJC 10L42.80043.100
Giá vàng SJC 1L42.80043.100
Giá vàng SJC 5c42.80043.120
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c42.80043.130
Giá Vàng 24K42.10043.100
Giá Vàng 18K 30.98032.480
Giá Vàng 14K23.78025.280
Giá vàng SJC Hà Nội42.80043.120
Giá vàng SJC Đà Nẵng
42.81043.100
Giá vàng SJC Nha Trang
42.79043.120
Giá vàng SJC Cần Thơ
42.80043.100
Giá vàng SJC Cà Mau
42.80043.120
Giá vàng SJC Kiên Giang
42.80043.120
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
42.75043.150
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 15:19 20/10/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg42.75043.050
Giá vàng SJC 10L42.75043.050
Giá vàng SJC 1L42.75043.050
Giá vàng SJC 5c42.75043.070
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c42.75043.080
Giá Vàng 24K42.05043.050
Giá Vàng 18K 30.87032.370
Giá Vàng 14K23.69025.190
Giá vàng SJC Hà Nội42.75043.070
Giá vàng SJC Đà Nẵng
42.76043.050
Giá vàng SJC Nha Trang
42.74043.070
Giá vàng SJC Cần Thơ
42.75043.050
Giá vàng SJC Cà Mau
42.75043.070
Giá vàng SJC Kiên Giang
42.75043.070
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
42.70043.100
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:24 20/10/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg42.70043.000
Giá vàng SJC 10L42.70043.000
Giá vàng SJC 1L42.70043.000
Giá vàng SJC 5c42.70043.020
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c42.70043.030
Giá Vàng 24K42.00043.000
Giá Vàng 18K 30.87032.370
Giá Vàng 14K23.69025.190
Giá vàng SJC Hà Nội42.70043.020
Giá vàng SJC Đà Nẵng
42.71043.000
Giá vàng SJC Nha Trang
42.69043.020
Giá vàng SJC Cần Thơ
42.70043.000
Giá vàng SJC Cà Mau
42.70043.020
Giá vàng SJC Kiên Giang
42.70043.020
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
42.65043.050
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 13:41 20/10/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg42.60042.900
Giá vàng SJC 10L42.60042.900
Giá vàng SJC 1L42.60042.900
Giá vàng SJC 5c42.60042.920
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c42.60042.930
Giá Vàng 24K41.90042.900
Giá Vàng 18K 30.87032.370
Giá Vàng 14K23.69025.190
Giá vàng SJC Hà Nội42.60042.920
Giá vàng SJC Đà Nẵng
42.61042.900
Giá vàng SJC Nha Trang
42.59042.920
Giá vàng SJC Cần Thơ
42.60042.900
Giá vàng SJC Cà Mau
42.60042.920
Giá vàng SJC Kiên Giang
42.60042.920
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
42.55042.950
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:33 20/10/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg42.65042.950
Giá vàng SJC 10L42.65042.950
Giá vàng SJC 1L42.65042.950
Giá vàng SJC 5c42.65042.970
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c42.65042.980
Giá Vàng 24K41.95042.950
Giá Vàng 18K 30.87032.370
Giá Vàng 14K23.69025.190
Giá vàng SJC Hà Nội42.65042.970
Giá vàng SJC Đà Nẵng
42.66042.950
Giá vàng SJC Nha Trang
42.64042.970
Giá vàng SJC Cần Thơ
42.65042.950
Giá vàng SJC Cà Mau
42.65042.970
Giá vàng SJC Kiên Giang
42.65042.970
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
42.60043.000
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:27 20/10/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg42.75043.050
Giá vàng SJC 10L42.75043.050
Giá vàng SJC 1L42.75043.050
Giá vàng SJC 5c42.75043.070
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c42.75043.080
Giá Vàng 24K42.05043.050
Giá Vàng 18K 30.94032.440
Giá Vàng 14K23.75025.250
Giá vàng SJC Hà Nội42.75043.070
Giá vàng SJC Đà Nẵng
42.76043.050
Giá vàng SJC Nha Trang
42.74043.070
Giá vàng SJC Cần Thơ
42.75043.050
Giá vàng SJC Cà Mau
42.75043.070
Giá vàng SJC Kiên Giang
42.75043.070
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
42.70043.100
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:09 20/10/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg42.80043.100
Giá vàng SJC 10L42.80043.100
Giá vàng SJC 1L42.80043.100
Giá vàng SJC 5c42.80043.120
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c42.80043.130
Giá Vàng 24K42.10043.100
Giá Vàng 18K 30.98032.480
Giá Vàng 14K23.78025.280
Giá vàng SJC Hà Nội42.80043.120
Giá vàng SJC Đà Nẵng
42.81043.100
Giá vàng SJC Nha Trang
42.79043.120
Giá vàng SJC Cần Thơ
42.80043.100
Giá vàng SJC Cà Mau
42.80043.120
Giá vàng SJC Kiên Giang
42.80043.120
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
42.75043.150
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:15 20/10/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg42.85043.150
Giá vàng SJC 10L42.85043.150
Giá vàng SJC 1L42.85043.150
Giá vàng SJC 5c42.85043.170
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c42.85043.180
Giá Vàng 24K42.15043.150
Giá Vàng 18K 31.02032.520
Giá Vàng 14K23.81025.310
Giá vàng SJC Hà Nội42.85043.170
Giá vàng SJC Đà Nẵng
42.86043.150
Giá vàng SJC Nha Trang
42.84043.170
Giá vàng SJC Cần Thơ
42.85043.150
Giá vàng SJC Cà Mau
42.85043.170
Giá vàng SJC Kiên Giang
42.85043.170
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
42.80043.200
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:48 20/10/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg42.90043.200
Giá vàng SJC 10L42.90043.200
Giá vàng SJC 1L42.90043.200
Giá vàng SJC 5c42.90043.220
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c42.90043.230
Giá Vàng 24K42.20043.200
Giá Vàng 18K 31.05032.550
Giá Vàng 14K23.84025.340
Giá vàng SJC Hà Nội42.90043.220
Giá vàng SJC Đà Nẵng
42.91043.200
Giá vàng SJC Nha Trang
42.89043.220
Giá vàng SJC Cần Thơ
42.90043.200
Giá vàng SJC Cà Mau
42.90043.220
Giá vàng SJC Kiên Giang
42.90043.220
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
42.85043.250
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.