Giá vàng SJC ngày 23-05-2013 (Giá vàng SJC cập nhật lần 09 lúc 16:53)

 Cập nhật lúc 16:53 23/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.65040.850
Giá vàng SJC 10L40.65040.850
Giá vàng SJC 1L40.65040.850
Giá vàng SJC 5c40.65040.870
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 40.65040.880
Giá vàng nhẫn SJC 99,9937.65038.150
Giá vàng nữ trang 24 K36.45038.150
Giá vàng nữ trang 18 K26.56528.765
Giá vàng nữ trang 14K20.19422.394
Giá vàng nữ trang 10K13.86016.060
Giá vàng SJC Hà Nội40.65040.870
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.65040.870
Giá vàng SJC Nha Trang
40.64040.870
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.65040.850
Giá vàng SJC Cà Mau
40.65040.870
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.65040.870
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.64040.870
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 15:48 23/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.63040.830
Giá vàng SJC 10L40.63040.830
Giá vàng SJC 1L40.63040.830
Giá vàng SJC 5c40.63040.850
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 40.63040.860
Giá vàng nhẫn SJC 99,9937.63038.130
Giá vàng nữ trang 24 K36.43038.130
Giá vàng nữ trang 18 K26.55028.750
Giá vàng nữ trang 14K20.18222.382
Giá vàng nữ trang 10K13.85216.052
Giá vàng SJC Hà Nội40.63040.850
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.63040.850
Giá vàng SJC Nha Trang
40.62040.850
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.63040.830
Giá vàng SJC Cà Mau
40.63040.850
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.63040.850
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.62040.850
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:34 23/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.60040.800
Giá vàng SJC 10L40.60040.800
Giá vàng SJC 1L40.60040.800
Giá vàng SJC 5c40.60040.820
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 40.60040.830
Giá vàng nhẫn SJC 99,9937.60038.100
Giá vàng nữ trang 24 K36.40038.100
Giá vàng nữ trang 18 K26.52828.728
Giá vàng nữ trang 14K20.16522.365
Giá vàng nữ trang 10K13.83916.039
Giá vàng SJC Hà Nội40.60040.820
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.60040.820
Giá vàng SJC Nha Trang
40.59040.820
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.60040.800
Giá vàng SJC Cà Mau
40.60040.820
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.60040.820
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.59040.820
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:11 23/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.58040.780
Giá vàng SJC 10L40.58040.780
Giá vàng SJC 1L40.58040.780
Giá vàng SJC 5c40.58040.800
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 40.58040.810
Giá vàng nhẫn SJC 99,9937.58038.080
Giá vàng nữ trang 24 K36.38038.080
Giá vàng nữ trang 18 K26.51328.713
Giá vàng nữ trang 14K20.15322.353
Giá vàng nữ trang 10K13.83116.031
Giá vàng SJC Hà Nội40.58040.800
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.58040.800
Giá vàng SJC Nha Trang
40.57040.800
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.58040.780
Giá vàng SJC Cà Mau
40.58040.800
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.58040.800
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.57040.800
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:16 23/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.30040.700
Giá vàng SJC 10L40.30040.700
Giá vàng SJC 1L40.30040.700
Giá vàng SJC 5c40.30040.720
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 40.30040.730
Giá vàng nhẫn SJC 99,9937.70038.200
Giá vàng nữ trang 24 K36.50038.200
Giá vàng nữ trang 18 K26.60328.803
Giá vàng nữ trang 14K20.22322.423
Giá vàng nữ trang 10K13.88116.081
Giá vàng SJC Hà Nội40.30040.720
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.30040.720
Giá vàng SJC Nha Trang
40.29040.720
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.30040.700
Giá vàng SJC Cà Mau
40.30040.720
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.30040.720
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.29040.720
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:57 23/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.27040.670
Giá vàng SJC 10L40.27040.670
Giá vàng SJC 1L40.27040.670
Giá vàng SJC 5c40.27040.690
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 40.27040.700
Giá vàng nhẫn SJC 99,9937.67038.170
Giá vàng nữ trang 24 K36.47038.170
Giá vàng nữ trang 18 K26.58028.780
Giá vàng nữ trang 14K20.20522.405
Giá vàng nữ trang 10K13.86816.068
Giá vàng SJC Hà Nội40.27040.690
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.27040.690
Giá vàng SJC Nha Trang
40.26040.690
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.27040.670
Giá vàng SJC Cà Mau
40.27040.690
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.27040.690
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.26040.690
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:29 23/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.25040.650
Giá vàng SJC 10L40.25040.650
Giá vàng SJC 1L40.25040.650
Giá vàng SJC 5c40.25040.670
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 40.25040.680
Giá vàng nhẫn SJC 99,9937.65038.150
Giá vàng nữ trang 24 K36.45038.150
Giá vàng nữ trang 18 K26.56528.765
Giá vàng nữ trang 14K20.19422.394
Giá vàng nữ trang 10K13.86016.060
Giá vàng SJC Hà Nội40.25040.670
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.25040.670
Giá vàng SJC Nha Trang
40.24040.670
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.25040.650
Giá vàng SJC Cà Mau
40.25040.670
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.25040.670
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.24040.670
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:58 23/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.30040.700
Giá vàng SJC 10L40.30040.700
Giá vàng SJC 1L40.30040.700
Giá vàng SJC 5c40.30040.720
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 40.30040.730
Giá vàng nhẫn SJC 99,9937.70038.200
Giá vàng nữ trang 24 K36.50038.200
Giá vàng nữ trang 18 K26.60328.803
Giá vàng nữ trang 14K20.22322.423
Giá vàng nữ trang 10K13.88116.081
Giá vàng SJC Hà Nội40.30040.720
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.30040.720
Giá vàng SJC Nha Trang
40.29040.720
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.30040.700
Giá vàng SJC Cà Mau
40.30040.720
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.30040.720
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.29040.720
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:00 23/05/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg40.75040.950
Giá vàng SJC 10L40.75040.950
Giá vàng SJC 1L40.75040.950
Giá vàng SJC 5c40.75040.970
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 40.75040.980
Giá vàng nhẫn SJC 99,9937.95038.450
Giá vàng nữ trang 24 K36.75038.450
Giá vàng nữ trang 18 K26.79028.990
Giá vàng nữ trang 14K20.36922.569
Giá vàng nữ trang 10K13.98516.185
Giá vàng SJC Hà Nội40.75040.970
Giá vàng SJC Đà Nẵng
40.75040.970
Giá vàng SJC Nha Trang
40.74040.970
Giá vàng SJC Cần Thơ
40.75040.950
Giá vàng SJC Cà Mau
40.75040.970
Giá vàng SJC Kiên Giang
40.75040.970
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
40.74040.970
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.