Giá vàng SJC ngày 28-06-2013 (Giá vàng SJC cập nhật lần 07 lúc 15:30)

 Cập nhật lúc 15:30 28/06/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg36.30037.000
Giá vàng SJC 10L36.30037.000
Giá vàng SJC 1L36.30037.000
Giá vàng SJC 5c36.30037.020
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.30037.030
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.00034.500
Giá vàng nữ trang 24 K33.00034.500
Giá vàng nữ trang 18 K24.02826.028
Giá vàng nữ trang 14K18.26620.266
Giá vàng nữ trang 10K12.53814.538
Giá vàng SJC Hà Nội36.30037.020
Giá vàng SJC Đà Nẵng
36.30037.020
Giá vàng SJC Nha Trang
36.29037.020
Giá vàng SJC Cần Thơ
36.30037.000
Giá vàng SJC Cà Mau
36.30037.020
Giá vàng SJC Kiên Giang
36.30037.020
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.29037.020
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 15:11 28/06/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg36.00036.700
Giá vàng SJC 10L36.00036.700
Giá vàng SJC 1L36.00036.700
Giá vàng SJC 5c36.00036.720
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.00036.730
Giá vàng nhẫn SJC 99,9933.70034.200
Giá vàng nữ trang 24 K32.70034.200
Giá vàng nữ trang 18 K23.80325.803
Giá vàng nữ trang 14K18.09120.091
Giá vàng nữ trang 10K12.41314.413
Giá vàng SJC Hà Nội36.00036.720
Giá vàng SJC Đà Nẵng
36.00036.720
Giá vàng SJC Nha Trang
35.99036.720
Giá vàng SJC Cần Thơ
36.00036.700
Giá vàng SJC Cà Mau
36.00036.720
Giá vàng SJC Kiên Giang
36.00036.720
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
35.99036.720
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:42 28/06/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg35.80036.600
Giá vàng SJC 10L35.80036.600
Giá vàng SJC 1L35.80036.600
Giá vàng SJC 5c35.80036.620
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 35.80036.630
Giá vàng nhẫn SJC 99,9933.60034.100
Giá vàng nữ trang 24 K32.60034.100
Giá vàng nữ trang 18 K23.72825.728
Giá vàng nữ trang 14K18.03220.032
Giá vàng nữ trang 10K12.37114.371
Giá vàng SJC Hà Nội35.80036.620
Giá vàng SJC Đà Nẵng
35.80036.620
Giá vàng SJC Nha Trang
35.79036.620
Giá vàng SJC Cần Thơ
35.80036.600
Giá vàng SJC Cà Mau
35.80036.620
Giá vàng SJC Kiên Giang
35.80036.620
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
35.79036.620
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:15 28/06/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg35.40036.000
Giá vàng SJC 10L35.40036.000
Giá vàng SJC 1L35.40036.000
Giá vàng SJC 5c35.40036.020
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 35.40036.030
Giá vàng nhẫn SJC 99,9933.30033.800
Giá vàng nữ trang 24 K32.30033.800
Giá vàng nữ trang 18 K23.50325.503
Giá vàng nữ trang 14K17.85719.857
Giá vàng nữ trang 10K12.24614.246
Giá vàng SJC Hà Nội35.40036.020
Giá vàng SJC Đà Nẵng
35.40036.020
Giá vàng SJC Nha Trang
35.39036.020
Giá vàng SJC Cần Thơ
35.40036.000
Giá vàng SJC Cà Mau
35.40036.020
Giá vàng SJC Kiên Giang
35.40036.020
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
35.39036.020
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:43 28/06/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg35.00035.700
Giá vàng SJC 10L35.00035.700
Giá vàng SJC 1L35.00035.700
Giá vàng SJC 5c35.00035.720
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 35.00035.730
Giá vàng nhẫn SJC 99,9933.00033.500
Giá vàng nữ trang 24 K32.00033.500
Giá vàng nữ trang 18 K23.27825.278
Giá vàng nữ trang 14K17.68219.682
Giá vàng nữ trang 10K12.12114.121
Giá vàng SJC Hà Nội35.00035.720
Giá vàng SJC Đà Nẵng
35.00035.720
Giá vàng SJC Nha Trang
34.99035.720
Giá vàng SJC Cần Thơ
35.00035.700
Giá vàng SJC Cà Mau
35.00035.720
Giá vàng SJC Kiên Giang
35.00035.720
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
34.99035.720
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:42 28/06/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg34.40035.300
Giá vàng SJC 10L34.40035.300
Giá vàng SJC 1L34.40035.300
Giá vàng SJC 5c34.40035.320
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 34.40035.330
Giá vàng nhẫn SJC 99,9932.60033.100
Giá vàng nữ trang 24 K31.60033.100
Giá vàng nữ trang 18 K22.97724.977
Giá vàng nữ trang 14K17.44919.449
Giá vàng nữ trang 10K11.95413.954
Giá vàng SJC Hà Nội34.40035.320
Giá vàng SJC Đà Nẵng
34.40035.320
Giá vàng SJC Nha Trang
34.39035.320
Giá vàng SJC Cần Thơ
34.40035.300
Giá vàng SJC Cà Mau
34.40035.320
Giá vàng SJC Kiên Giang
34.40035.320
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
34.39035.320
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:52 28/06/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg34.00035.000
Giá vàng SJC 10L34.00035.000
Giá vàng SJC 1L34.00035.000
Giá vàng SJC 5c34.00035.020
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 34.00035.030
Giá vàng nhẫn SJC 99,9931.80032.300
Giá vàng nữ trang 24 K30.60032.300
Giá vàng nữ trang 18 K22.17724.377
Giá vàng nữ trang 14K16.78318.983
Giá vàng nữ trang 10K11.42013.620
Giá vàng SJC Hà Nội34.00035.020
Giá vàng SJC Đà Nẵng
34.00035.020
Giá vàng SJC Nha Trang
33.99035.020
Giá vàng SJC Cần Thơ
34.00035.000
Giá vàng SJC Cà Mau
34.00035.020
Giá vàng SJC Kiên Giang
34.00035.020
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
33.99035.020
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.