Giá vàng SJC ngày 29-12-2011 (Giá vàng SJC cập nhật lần 11 lúc 16:53)

 Cập nhật lúc 16:53 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.62042.120
Giá vàng SJC 10L41.62042.120
Giá vàng SJC 1L41.62042.120
Giá vàng SJC 5c41.62042.140
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.62042.150
Giá Vàng 24K40.12042.120
Giá Vàng 18K 29.74031.740
Giá Vàng 14K22.71024.710
Giá vàng SJC Hà Nội41.62042.140
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.63042.120
Giá vàng SJC Nha Trang
41.61042.140
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.62042.120
Giá vàng SJC Cà Mau
41.62042.140
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.62042.140
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.57042.170
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 15:59 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.63042.030
Giá vàng SJC 10L41.63042.030
Giá vàng SJC 1L41.63042.030
Giá vàng SJC 5c41.63042.050
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.63042.060
Giá Vàng 24K40.53042.030
Giá Vàng 18K 29.68031.680
Giá Vàng 14K22.66024.660
Giá vàng SJC Hà Nội41.63042.050
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.64042.030
Giá vàng SJC Nha Trang
41.62042.050
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.63042.030
Giá vàng SJC Cà Mau
41.63042.050
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.63042.050
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.58042.080
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 15:29 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.58041.980
Giá vàng SJC 10L41.58041.980
Giá vàng SJC 1L41.58041.980
Giá vàng SJC 5c41.58042.000
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.58042.010
Giá Vàng 24K40.48041.980
Giá Vàng 18K 29.64031.640
Giá Vàng 14K22.63024.630
Giá vàng SJC Hà Nội41.58042.000
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.59041.980
Giá vàng SJC Nha Trang
41.57042.000
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.58041.980
Giá vàng SJC Cà Mau
41.58042.000
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.58042.000
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.53042.030
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:23 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.55041.950
Giá vàng SJC 10L41.55041.950
Giá vàng SJC 1L41.55041.950
Giá vàng SJC 5c41.55041.970
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.55041.980
Giá Vàng 24K40.45041.950
Giá Vàng 18K 29.62031.620
Giá Vàng 14K22.61024.610
Giá vàng SJC Hà Nội41.55041.970
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.56041.950
Giá vàng SJC Nha Trang
41.54041.970
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.55041.950
Giá vàng SJC Cà Mau
41.55041.970
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.55041.970
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.50042.000
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:34 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.65042.050
Giá vàng SJC 10L41.65042.050
Giá vàng SJC 1L41.65042.050
Giá vàng SJC 5c41.65042.070
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.65042.080
Giá Vàng 24K40.55042.050
Giá Vàng 18K 29.69031.690
Giá Vàng 14K22.67024.670
Giá vàng SJC Hà Nội41.65042.070
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.66042.050
Giá vàng SJC Nha Trang
41.64042.070
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.65042.050
Giá vàng SJC Cà Mau
41.65042.070
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.65042.070
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.60042.100
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:27 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.73042.130
Giá vàng SJC 10L41.73042.130
Giá vàng SJC 1L41.73042.130
Giá vàng SJC 5c41.73042.150
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.73042.160
Giá Vàng 24K40.63042.130
Giá Vàng 18K 29.75031.750
Giá Vàng 14K22.71024.710
Giá vàng SJC Hà Nội41.73042.150
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.74042.130
Giá vàng SJC Nha Trang
41.72042.150
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.73042.130
Giá vàng SJC Cà Mau
41.73042.150
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.73042.150
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.68042.180
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:43 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.75042.150
Giá vàng SJC 10L41.75042.150
Giá vàng SJC 1L41.75042.150
Giá vàng SJC 5c41.75042.170
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.75042.180
Giá Vàng 24K40.65042.150
Giá Vàng 18K 29.77031.770
Giá Vàng 14K22.73024.730
Giá vàng SJC Hà Nội41.75042.170
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.76042.150
Giá vàng SJC Nha Trang
41.74042.170
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.75042.150
Giá vàng SJC Cà Mau
41.75042.170
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.75042.170
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.70042.200
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:12 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.80042.200
Giá vàng SJC 10L41.80042.200
Giá vàng SJC 1L41.80042.200
Giá vàng SJC 5c41.80042.220
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.80042.230
Giá Vàng 24K40.70042.200
Giá Vàng 18K 29.80031.800
Giá Vàng 14K22.76024.760
Giá vàng SJC Hà Nội41.80042.220
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.81042.200
Giá vàng SJC Nha Trang
41.79042.220
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.80042.200
Giá vàng SJC Cà Mau
41.80042.220
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.80042.220
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.75042.250
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:03 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.85042.250
Giá vàng SJC 10L41.85042.250
Giá vàng SJC 1L41.85042.250
Giá vàng SJC 5c41.85042.270
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.85042.280
Giá Vàng 24K40.75042.250
Giá Vàng 18K 29.84031.840
Giá Vàng 14K22.78024.780
Giá vàng SJC Hà Nội41.85042.270
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.86042.250
Giá vàng SJC Nha Trang
41.84042.270
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.85042.250
Giá vàng SJC Cà Mau
41.85042.270
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.85042.270
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.80042.300
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:51 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.90042.300
Giá vàng SJC 10L41.90042.300
Giá vàng SJC 1L41.90042.300
Giá vàng SJC 5c41.90042.320
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.90042.330
Giá Vàng 24K40.80042.300
Giá Vàng 18K 29.88031.880
Giá Vàng 14K22.81024.810
Giá vàng SJC Hà Nội41.90042.320
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.91042.300
Giá vàng SJC Nha Trang
41.89042.320
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.90042.300
Giá vàng SJC Cà Mau
41.90042.320
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.90042.320
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.85042.350
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:26 29/12/2011
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg41.95042.350
Giá vàng SJC 10L41.95042.350
Giá vàng SJC 1L41.95042.350
Giá vàng SJC 5c41.95042.370
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c41.95042.380
Giá Vàng 24K40.85042.350
Giá Vàng 18K 29.92031.920
Giá Vàng 14K22.84024.840
Giá vàng SJC Hà Nội41.95042.370
Giá vàng SJC Đà Nẵng
41.96042.350
Giá vàng SJC Nha Trang
41.94042.370
Giá vàng SJC Cần Thơ
41.95042.350
Giá vàng SJC Cà Mau
41.95042.370
Giá vàng SJC Kiên Giang
41.95042.370
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
41.90042.400
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.