Giá vàng SJC ngày 04-10-2012(Giá vàng SJC cập nhật lần 09 lúc 15:37)

 Cập nhật lúc 15:37 04/10/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg47.82048.120
Giá vàng SJC 10L47.82048.120
Giá vàng SJC 1L47.82048.120
Giá vàng SJC 5c47.82048.140
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c47.82048.150
Giá Vàng 24K45.12047.120
Giá Vàng 18K 32.99035.490
Giá Vàng 14K25.12027.620
Giá vàng SJC Hà Nội47.82048.140
Giá vàng SJC Đà Nẵng
47.82048.140
Giá vàng SJC Nha Trang
47.81048.140
Giá vàng SJC Cần Thơ
47.82048.120
Giá vàng SJC Cà Mau
47.82048.140
Giá vàng SJC Kiên Giang
47.82048.140
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
47.82048.140
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:40 04/10/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg47.83048.130
Giá vàng SJC 10L47.83048.130
Giá vàng SJC 1L47.83048.130
Giá vàng SJC 5c47.83048.150
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c47.83048.160
Giá Vàng 24K45.13047.130
Giá Vàng 18K 33.00035.500
Giá Vàng 14K25.13027.630
Giá vàng SJC Hà Nội47.83048.150
Giá vàng SJC Đà Nẵng
47.83048.150
Giá vàng SJC Nha Trang
47.82048.150
Giá vàng SJC Cần Thơ
47.83048.130
Giá vàng SJC Cà Mau
47.83048.150
Giá vàng SJC Kiên Giang
47.83048.150
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
47.83048.150
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:17 04/10/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg47.80048.100
Giá vàng SJC 10L47.80048.100
Giá vàng SJC 1L47.80048.100
Giá vàng SJC 5c47.80048.120
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c47.80048.130
Giá Vàng 24K45.10047.100
Giá Vàng 18K 32.98035.480
Giá Vàng 14K25.11027.610
Giá vàng SJC Hà Nội47.80048.120
Giá vàng SJC Đà Nẵng
47.80048.120
Giá vàng SJC Nha Trang
47.79048.120
Giá vàng SJC Cần Thơ
47.80048.100
Giá vàng SJC Cà Mau
47.80048.120
Giá vàng SJC Kiên Giang
47.80048.120
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
47.80048.120
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:30 04/10/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg47.66047.960
Giá vàng SJC 10L47.66047.960
Giá vàng SJC 1L47.66047.960
Giá vàng SJC 5c47.66047.980
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c47.66047.990
Giá Vàng 24K44.96046.960
Giá Vàng 18K 32.87035.370
Giá Vàng 14K25.03027.530
Giá vàng SJC Hà Nội47.66047.980
Giá vàng SJC Đà Nẵng
47.66047.980
Giá vàng SJC Nha Trang
47.65047.980
Giá vàng SJC Cần Thơ
47.66047.960
Giá vàng SJC Cà Mau
47.66047.980
Giá vàng SJC Kiên Giang
47.66047.980
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
47.66047.980
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:03 04/10/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg47.65047.950
Giá vàng SJC 10L47.65047.950
Giá vàng SJC 1L47.65047.950
Giá vàng SJC 5c47.65047.970
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c47.65047.980
Giá Vàng 24K44.95046.950
Giá Vàng 18K 32.87035.370
Giá Vàng 14K25.02027.520
Giá vàng SJC Hà Nội47.65047.970
Giá vàng SJC Đà Nẵng
47.65047.970
Giá vàng SJC Nha Trang
47.64047.970
Giá vàng SJC Cần Thơ
47.65047.950
Giá vàng SJC Cà Mau
47.65047.970
Giá vàng SJC Kiên Giang
47.65047.970
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
47.65047.970
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:32 04/10/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg47.63047.930
Giá vàng SJC 10L47.63047.930
Giá vàng SJC 1L47.63047.930
Giá vàng SJC 5c47.63047.950
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c47.63047.960
Giá Vàng 24K44.93046.930
Giá Vàng 18K 32.85035.350
Giá Vàng 14K25.01027.510
Giá vàng SJC Hà Nội47.63047.950
Giá vàng SJC Đà Nẵng
47.63047.950
Giá vàng SJC Nha Trang
47.62047.950
Giá vàng SJC Cần Thơ
47.63047.930
Giá vàng SJC Cà Mau
47.63047.950
Giá vàng SJC Kiên Giang
47.63047.950
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
47.63047.950
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:40 04/10/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg47.58047.880
Giá vàng SJC 10L47.58047.880
Giá vàng SJC 1L47.58047.880
Giá vàng SJC 5c47.58047.900
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c47.58047.910
Giá Vàng 24K44.88046.880
Giá Vàng 18K 32.81035.310
Giá Vàng 14K24.98027.480
Giá vàng SJC Hà Nội47.58047.900
Giá vàng SJC Đà Nẵng
47.58047.900
Giá vàng SJC Nha Trang
47.57047.900
Giá vàng SJC Cần Thơ
47.58047.880
Giá vàng SJC Cà Mau
47.58047.900
Giá vàng SJC Kiên Giang
47.58047.900
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
47.58047.900
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:25 04/10/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg47.55047.850
Giá vàng SJC 10L47.55047.850
Giá vàng SJC 1L47.55047.850
Giá vàng SJC 5c47.55047.870
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c47.55047.880
Giá Vàng 24K44.85046.850
Giá Vàng 18K 32.79035.290
Giá Vàng 14K24.97027.470
Giá vàng SJC Hà Nội47.55047.870
Giá vàng SJC Đà Nẵng
47.55047.870
Giá vàng SJC Nha Trang
47.54047.870
Giá vàng SJC Cần Thơ
47.55047.850
Giá vàng SJC Cà Mau
47.55047.870
Giá vàng SJC Kiên Giang
47.55047.870
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
47.55047.870
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.