Giá vàng SJC ngày 22-08-2012(Giá vàng SJC cập nhật lần 10 lúc 16:57)

 Cập nhật lúc 16:57 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.60043.700
Giá vàng SJC 10L43.60043.700
Giá vàng SJC 1L43.60043.700
Giá vàng SJC 5c43.60043.720
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.60043.730
Giá Vàng 24K41.70043.200
Giá Vàng 18K 30.05032.550
Giá Vàng 14K22.84025.340
Giá vàng SJC Hà Nội43.60043.720
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.60043.720
Giá vàng SJC Nha Trang
43.59043.720
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.60043.700
Giá vàng SJC Cà Mau
43.60043.720
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.60043.720
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.60043.720
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 16:36 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.63043.720
Giá vàng SJC 10L43.63043.720
Giá vàng SJC 1L43.63043.720
Giá vàng SJC 5c43.63043.740
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.63043.750
Giá Vàng 24K41.72043.220
Giá Vàng 18K 30.07032.570
Giá Vàng 14K22.85025.350
Giá vàng SJC Hà Nội43.63043.740
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.63043.740
Giá vàng SJC Nha Trang
43.62043.740
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.63043.720
Giá vàng SJC Cà Mau
43.63043.740
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.63043.740
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.63043.740
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 15:55 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.64043.720
Giá vàng SJC 10L43.64043.720
Giá vàng SJC 1L43.64043.720
Giá vàng SJC 5c43.64043.740
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.64043.750
Giá Vàng 24K41.72043.220
Giá Vàng 18K 30.05032.550
Giá Vàng 14K22.84025.340
Giá vàng SJC Hà Nội43.64043.740
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.64043.740
Giá vàng SJC Nha Trang
43.63043.740
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.64043.720
Giá vàng SJC Cà Mau
43.64043.740
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.64043.740
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.64043.740
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 15:27 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.60043.680
Giá vàng SJC 10L43.60043.680
Giá vàng SJC 1L43.60043.680
Giá vàng SJC 5c43.60043.700
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.60043.710
Giá Vàng 24K41.68043.180
Giá Vàng 18K 30.03032.530
Giá Vàng 14K22.82025.320
Giá vàng SJC Hà Nội43.60043.700
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.60043.700
Giá vàng SJC Nha Trang
43.59043.700
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.60043.680
Giá vàng SJC Cà Mau
43.60043.700
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.60043.700
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.60043.700
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 14:39 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.62043.690
Giá vàng SJC 10L43.62043.690
Giá vàng SJC 1L43.62043.690
Giá vàng SJC 5c43.62043.710
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.62043.720
Giá Vàng 24K41.69043.190
Giá Vàng 18K 30.04032.540
Giá Vàng 14K22.83025.330
Giá vàng SJC Hà Nội43.62043.710
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.62043.710
Giá vàng SJC Nha Trang
43.61043.710
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.62043.690
Giá vàng SJC Cà Mau
43.62043.710
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.62043.710
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.62043.710
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:26 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.55043.650
Giá vàng SJC 10L43.55043.650
Giá vàng SJC 1L43.55043.650
Giá vàng SJC 5c43.55043.670
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.55043.680
Giá Vàng 24K41.65043.150
Giá Vàng 18K 30.02032.520
Giá Vàng 14K22.81025.310
Giá vàng SJC Hà Nội43.55043.670
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.55043.670
Giá vàng SJC Nha Trang
43.54043.670
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.55043.650
Giá vàng SJC Cà Mau
43.55043.670
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.55043.670
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.55043.670
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 11:09 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.52043.650
Giá vàng SJC 10L43.52043.650
Giá vàng SJC 1L43.52043.650
Giá vàng SJC 5c43.52043.670
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.52043.680
Giá Vàng 24K41.65043.150
Giá Vàng 18K 30.02032.520
Giá Vàng 14K22.81025.310
Giá vàng SJC Hà Nội43.52043.670
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.52043.670
Giá vàng SJC Nha Trang
43.51043.670
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.52043.650
Giá vàng SJC Cà Mau
43.52043.670
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.52043.670
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.52043.670
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 10:20 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.57043.700
Giá vàng SJC 10L43.57043.700
Giá vàng SJC 1L43.57043.700
Giá vàng SJC 5c43.57043.720
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.57043.730
Giá Vàng 24K41.70043.200
Giá Vàng 18K 30.05032.550
Giá Vàng 14K22.84025.340
Giá vàng SJC Hà Nội43.57043.720
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.57043.720
Giá vàng SJC Nha Trang
43.56043.720
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.57043.700
Giá vàng SJC Cà Mau
43.57043.720
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.57043.720
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.57043.720
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 09:33 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.50043.630
Giá vàng SJC 10L43.50043.630
Giá vàng SJC 1L43.50043.630
Giá vàng SJC 5c43.50043.650
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.50043.660
Giá Vàng 24K41.63043.130
Giá Vàng 18K 30.50032.500
Giá Vàng 14K23.30025.300
Giá vàng SJC Hà Nội43.50043.650
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.50043.650
Giá vàng SJC Nha Trang
43.49043.650
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.50043.630
Giá vàng SJC Cà Mau
43.50043.650
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.50043.650
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.50043.650
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
 Cập nhật lúc 08:25 22/08/2012
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg43.60043.750
Giá vàng SJC 10L43.60043.750
Giá vàng SJC 1L43.60043.750
Giá vàng SJC 5c43.60043.770
Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c43.60043.780
Giá Vàng 24K41.75042.750
Giá Vàng 18K 30.59032.590
Giá Vàng 14K23.37025.370
Giá vàng SJC Hà Nội43.60043.770
Giá vàng SJC Đà Nẵng
43.60043.770
Giá vàng SJC Nha Trang
43.59043.770
Giá vàng SJC Cần Thơ
43.60043.750
Giá vàng SJC Cà Mau
43.60043.770
Giá vàng SJC Kiên Giang
43.60043.770
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
43.60043.770
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.