Giá vàng, bạc, bạch kim thế giới năm 2000

Past Historical London Fix
January 2000 to December 2000
 

Date

Gold

Silver

Platinum

Palladium

December 29,2000272.65-4.5750611.00-954.00-
December 28,2000274.60274.454.5950619.00619.00968.00956.00
December 27,2000274.70275.054.6300610.00613.00972.00970.00
December 26,2000Christmas Holiday
December 25,2000Christmas Holiday
        
        
December 22,2000273.95-4.6000605.00-958.00-
December 21,2000273.00273.104.6050610.00611.50948.00950.00
December 20,2000270.20272.454.6100603.00606.00933.00935.00
December 19,2000269.45269.554.5700602.00602.00930.00917.00
December 18,2000270.50270.204.5750603.00604.00935.00935.00
        
        
December 15,2000270.30270.354.6100612.00609.00940.00937.00
December 14,2000269.70269.304.6375613.00612.00916.00915.00
December 13,2000269.95269.604.6500625.00622.00935.00925.00
December 12,2000271.00270.754.6600620.00620.00940.00932.00
December 11,2000272.50270.704.6600610.00612.00915.00915.00
        
        
December 8,2000273.30272.944.7100608.00603.00900.00902.00
December 7,2000275.10273.904.7450605.00605.00860.00875.00
December 6,2000270.85271.604.7100599.00599.00855.00850.00
December 5,2000271.85270.804.6925620.00613.00873.00870.00
December 4,2000271.15270.704.6650623.00616.00875.00868.00
        
        
December 1,2000271.20269.204.6850606.00607.00818.00828.00
November 30,2000267.00269.104.6300604.00605.00808.00811.00
November 29,2000269.00269.104.6950600.00598.50799.00800.00
November 28,2000269.75269.954.6925598.00599.50798.00799.00
November 27,2000266.20268.154.6200586.00589.00789.00792.00
        
        
November 24,2000266.00265.554.6150586.00586.00784.00783.00
November 23,2000265.90265.704.6200587.00588.00784.00782.00
November 22,2000266.45266.154.6200588.00586.00785.00785.00
November 21,2000267.25266.154.6475594.00591.00787.00784.00
November 20,2000265.75266.154.6450592.00596.00783.00783.00
        
        
November 17,2000266.50265.254.6525588.00593.00777.00781.00
November 16,2000265.40266.704.6700588.00586.00778.00776.00
November 15,2000265.25264.604.6600592.00592.00780.00782.00
November 14,2000264.50264.954.6625592.00591.00777.00779.00
November 13,2000264.30264.854.6700598.00592.00777.00775.00
        
        
November 10,2000265.15264.854.7250602.00598.00782.00779.00
November 9,2000264.30264.654.7225598.00599.00777.00783.00
November 8,2000265.00264.104.7150598.00598.00780.00778.00
November 7,2000264.10265.504.7400592.00595.00778.00778.00
November 6,2000265.75265.704.7300598.00590.00775.00772.00
        
        
November 03,2000266.45264.654.7100600.00598.00794.00790.00
November 02,2000265.75264.854.7550590.00596.00780.00786.00
November 01,2000266.00265.504.7500586.00586.00772.00773.00
October 31,2000263.80264.504.7400580.00580.50754.00758.00
October 30,2000265.65264.754.7550576.00579.50752.00752.00
        
        
October 27,2000266.05263.804.7175578.00576.00754.00752.00
October 26,2000266.75266.404.7500579.00579.00752.00752.00
October 25,2000269.30266.804.7800576.00578.00745.00750.00
October 24,2000270.40270.204.7800584.00576.00751.00751.00
October 23,2000271.25271.454.8300586.00586.00755.00750.00
        
        
October 20,2000271.50270.454.8150588.00588.00750.00750.00
October 19,2000270.50272.004.8300580.00584.00748.00738.00
October 18,2000271.30272.004.8400578.00578.00738.00738.00
October 17,2000270.55270.254.8450577.00573.00735.00735.00
October 16,2000272.05271.604.8600583.00581.00733.00733.00
        
        
October 13,2000275.85273.254.8825578.00585.00734.00735.00
October 12,2000270.80274.004.8525585.00585.00736.00736.00
October 11,2000273.00272.754.8850580.00585.00738.00737.00
October 10,2000269.75270.504.8650582.00582.00735.00735.00
October 9,2000270.25270.004.8600582.00582.00735.00732.00
        
        
October 6,2000270.80270.004.8550580.00580.00742.00742.00
October 5,2000271.35270.404.8750573.00576.00736.00734.00
October 4,2000271.30271.354.8850569.00570.00725.00727.00
October 3,2000272.40272.104.8800568.00570.00715.00719.00
October 2,2000274.30273.104.8825573.00573.00712.00714.00
        
        
September 29,2000274.10273.654.8875574.00569.00712.00712.00
September 28,2000277.20276.404.9375574.00575.00713.00711.00
September 27,2000274.75276.154.9000568.00565.00715.00715.00
September 26,2000274.05274.854.8914577.00576.00715.00715.00
September 25,2000273.55272.854.8950584.00580.00725.00714.00
        
        
September 22,2000272.35273.954.8825587.00585.00730.00732.00
September 21,2000269.65269.504.8200586.00588.00723.00723.00
September 20,2000271.10271.404.8550593.00593.50720.00720.00
September 19,2000272.00271.854.8475593.00595.00720.00720.00
September 18,2000272.44273.004.8550594.00594.00718.00722.00
        
        
September 15,2000272.85272.604.8675584.00586.00708.00722.00
September 14,2000272.80273.104.8650588.00582.00730.00719.00
September 13,2000272.80272.504.8800602.00600.00753.00745.00
September 12,2000272.80274.654.8550608.00610.00755.00755.00
September 11,2000272.60272.554.8650610.00610.00757.00754.00
        
        
September 08,2000274.10272.754.8900612.00609.50765.00765.00
September 07,2000272.95272.704.9100612.00607.00750.00758.00
September 06,2000275.30274.154.9500607.00608.00727.00734.00
September 05,2000276.20275.004.9425596.00598.00715.00720.00
September 04,2000277.00276.654.9550618.00612.00718.00718.00
        
        
September 01,2000276.60277.004.9400590.00592.00724.00725.00
August 31,2000274.95277.004.9100587.00588.00719.00716.00
August 30,2000272.60273.304.8925595.00598.00710.00715.00
August 29,2000274.00274.004.8850588.00590.00715.00720.00
August 28,2000C L O S E D - B A N K   H O L I D A Y
        
        
August 25,2000273.35273.654.8600577.00577.00718.00727.00
August 24,2000272.00272.604.7600575.00573.00723.00724.00
August 23,2000272.45273.154.8100572.00574.00733.00738.00
August 22,2000274.00273.404.8275573.00573.00745.00740.00
August 21,2000276.40274.604.8350570.00570.00735.00738.00
        
        
August 18,2000277.15275.604.8525568.00568.00755.00740.00
August 17,2000277.15277.204.8700574.00568.00748.00748.00
August 16,2000275.50276.354.8450572.00572.00755.00755.00
August 15,2000274.70274.154.8650569.00574.00742.50762.00
August 14,2000275.45275.454.9100568.00566.00765.00738.00
        
        
August 11,2000273.15272.704.9000565.00568.00790.00790.00
August 10,2000272.45272.204.8750580.00578.00792.00790.00
August 09,2000273.00272.004.8700576.00578.00778.00790.00
August 08,2000274.00273.14.9250572.00575.00725.00770.00
August 07,2000273.50273.204.9200570.00564.00745.00737.00
        
        
August 04,2000273.30279.954.9475574.00572.00800.00 808.00
August 03,2000276.65275.504.9575590.00582.00830.00 810.00
August 02,2000277.15277.604.9600612.00608.00855.00 852.00
August 01,2000277.30 277.604.9775 588.00592.00 835.00 842.00
July 31,2000277.40 276.754.9500 570.00582.00 820.00 822.00
        
        
July 28,2000278.45 278.104.9500 558.00564.00 768.00 770.00
July 27,2000280.20 279.854.9350 564.00560.00 761.00 762.00
July 26,2000280.15 279.404.9650 565.00566.00 766.00 765.00
July 25,2000278.75 279.704.9200 568.00566.00 768.00 766.00
July 24,2000280.05 279.754.9250 578.00575.00 772.00 770.00
        
        
July 21,2000280.35 279.304.9875 583.00578.00 783.00 775.00
July 20,2000277.90 279.354.9600 572.00575.00 718.00 723.00
July 19,2000281.80 279.204.9900 572.00571.00 712.00 705.00
July 18,2000282.65 282.75 5.0150 578.00 576.00 710.00 712.00
July 17,2000282.40 282.45 5.0050 578.00 574.00 698.00 705.00
        
        
July 14,2000280.65 280.25 4.9600 560.00 560.00 672.00 683.00
July 13,2000280.65 280.80 4.9550 556.00 556.00 663.00 663.00
July 12,2000282.85 279.95 4.9550 548.00 551.00 670.00 665.00
July 11,2000283.60 282.85 4.9750550.00 550.00 670.00 674.00
July 10,2000284.25 284.10 4.9750550.00 550.00 664.00 668.00
        
        
July 07,2000284.15 282.85 4.9850542.00 543.00 643.00 656.00
July 06,2000285.40 284.90 4.9700535.00 536.00 623.00 637.00
July 05,2000287.70 286.85 4.9900538.00 532.00 618.00 616.00
July 04,2000287.80 286.50 4.9900550.00 548.00 625.50 626.00
July 03,2000288.05 287.65 4.9950 555.00 558.00 620.00 638.00
        
        
June 30,2000289.15 288.15 5.0175 565.00 558.00 635.00 638.00
June 29,2000290.85 289.75 4.9775 574.00 572.00 660.00 660.00
June 28,2000286.35 288.00 4.9350 570.00 575.00 650.00 650.00
June 27,2000284.20 283.80 4.9550 580.00 564.00 662.00 656.00
June 26,2000283.00 284.05 4.9400 575.00 579.00 666.00 661.00
        
        
June 23,2000285.30 285.80 4.9550 560.00 560.00 652.00 658.00
June 22,2000286.10 287.65 4.9300 575.00 572.00 665.00 660.00
June 21,2000286.60 286.05 5.0200 570.00 563.00 686.00 683.00
June 20,2000286.40 286.20 4.9900 561.00 570.00 690.00 687.00
June 19,2000288.10 285.90 5.0400 552.00 555.00 691.00 687.00
        
        
June 16,2000290.30 290.10 5.0500 544.00 542.00 682.00 682.00
June 15,2000289.15 287.40 5.0600 542.00 542.00 660.00 669.00
June 14,2000286.05 287.15 4.9950 543.00 540.00 661.00 656.00
June 13,2000293.00 291.50 5.0875 558.00 551.00 648.00 663.00
June 12,2000284.10 284.60 5.0100 547.00 546.00 642.00 642.00
        
        
June 09, 2000285.15 284.40 5.0350 549.00 552.00 644.00 647.00
June 08, 2000285.10 285.75 5.0550 548.00 547.00 640.00 640.00
June 07, 2000286.95 284.10 5.0450 566.00 554.00 625.00 630.00
June 06, 2000284.80 288.40 5.0050 566.00 560.00 610.00 615.00
June 05, 2000281.70 283.25 5.0300 564.00 566.50 608.00 600.00
        
        
June 02, 2000272.95 281.60 4.9100552.00 556.00 577.00 590.00
June 01, 2000272.80 272.50 4.8950 552.00 553.00 572.00 572.00
May 31, 2000272.25 272.25 4.9000548.00 551.00 570.00 568.00
May 30, 2000270.40 273.154.9400550.00 548.00 566.00 566.00
May 29, 2000C L O S E D
        
        
May 26, 2000270.45 271.30 4.9150 549.00 545.00 564.00 564.00
May 25, 2000273.00 273.35 4.9675 554.00 555.00 560.00 563.00
May 24, 2000273.90 273.70 4.9800 563.00 563.00 560.00 566.00
May 23, 2000275.15 274.05 4.9950 544.00 544.00 565.00 568.00
May 22, 2000274.00 274.00 4.9775 550.00 547.00 564.00 560.00
        
        
May 19, 2000273.75 273.15 4.9800 530.00 538.00 573.00 573.00
May 18, 2000272.50 272.80 4.9650516.00 520.00570.00 570.00
May 17, 2000274.85 273.10 5.0400508.00512.00570.00 570.00
May 16, 2000275.70 276.00 5.0050506.00505.00565.00 568.00
May 15, 2000275.65275.054.9900520.00508.00567.00567.00
        
        
May 12, 2000276.20276.654.9700514.00514.00572.00570.00
May 11, 2000277.00276.755.0000512.00512.00575.00575.00
May 10, 2000277.80277.605.0250510.00511.00574.00575.00
May 9, 2000276.90276.304.9900505.00504.00578.00575.00
May 8, 2000277.25277.904.9850502.00504.00572.00575.00
        
        
May 5, 2000280.50280.755.0750515.00509.00572.00575.00
May 4, 2000277.30280.005.0000509.00510.00565.00575.00
May 3, 2000277.60275.605.0000525.00502.00582.00575.00
May 2, 2000275.00275.455.0050532.00527.00605.00600.00
May 1, 2000275.85275.05-510.00525.00597.00600.00
        
        
April 28, 2000275.85275.054.9375510.00525.00597.00600.00
April 27, 2000276.10276.004.9750476.00486.00570.00577.00
April 26, 2000277.70276.204.9700473.00470.00575.00572.00
April 25, 2000280.00279.504.9600477.00476.00567.00565.00
        
        
April 21, 2000280.50279.855.0950488.00487.00560.00565.00
April 20, 2000280.50279.855.0950488.00487.00560.00565.00
April 19, 2000281.40281.355.1025494.00492.00585.00575.00
April 18, 2000281.80281.105.0825501.00501.00575.00583.00
April 17, 2000283.50281.755.1350508.00505.00572.00575.00
        
        
April 14, 2000280.65282.005.1300504.00510.00560.00570.00
April 13, 2000281.40281.405.1000500.00500.00558.00560.00
April 12, 2000280.25280.405.0950494.00495.00560.00560.00
April 11, 2000281.20282.505.1175491.00493.00553.00555.00
April 10, 2000281.50282.255.0800488.00488.00560.00554.00
        
        
April 7, 2000279.95280.155.0850512.00495.00575.00572.00
April 6, 2000279.50279.355.0950518.00514.00582.00582.00
April 5, 2000283.10281.305.1100521.00521.00595.00590.00
April 4, 2000276.75276.854.9900506.00511.00580.00585.00
April 3, 2000278.80277.505.0400508.00508.00575.00585.00
        
        
March 31, 2000275.90276.754.9350482.00482.00592.00573.00
March 30, 2000276.70275.754.9400477.00480.00610.00605.00
March 29, 2000279.10279.755.0500483.00480.00620.00615.00
March 28, 2000280.30280.655.0650479.00477.00615.00620.00
March 27, 2000284.35284.155.0900480.00480.00615.00615.00
        
        
March 24, 2000284.90284.855.0800482.00479.50630.00615.00
March 23, 2000286.50284.755.1050492.00485.00655.00645.00
March 22, 2000289.40287.805.1300496.00496.00660.00663.00
March 21, 2000286.15285.155.0350495.00495.00690.00680.00
March 20, 2000284.85285.755.0650490.00487.00706.00703.00
        
        
March 17, 2000285.50283.905.0600487.00485.00715.00712.00
March 16, 2000288.40287.355.1150484.00483.00718.00710.00
March 15, 2000288.70289.155.0800483.00483.00700.00710.00
March 14, 2000290.30288.755.0800481.00483.00688.00693.00
March 13, 2000289.65290.655.0925478.00478.00697.00693.00
        
        
March 10, 2000292.10290.255.1100478.00477.00705.00705.00
March 09, 2000289.00290.505.0500473.00473.00700.00700.00
March 08, 2000292.75291.205.0650475.00474.00675.00700.00
March 07, 2000288.35289.755.0500470.00470.00650.00650.00
March 06, 2000289.25288.805.0900470.00473.00655.00652.00
        
        
March 03, 2000289.30288.505.0200465.00465.00650.00655.00
March 02, 2000289.00289.905.0350480.00463.00695.00670.00
March 01, 2000293.75292.905.1250477.00474.00710.00696.00
February 29, 2000294.00293.655.0950486.00490.00735.00722.00
February 28, 2000292.75292.505.0775477.00476.00710.00720.00
        
        
February 25, 2000297.15294.005.1500478.00465.00675.00670.00
February 24, 2000299.90298.755.2200478.00475.00700.00700.00
February 23, 2000305.25302.005.2550510.00493.00798.00755.00
February 22, 2000305.40302.255.2400508.00529.00767.00774.00
February 21, 2000305.75305.255.2400527.00523.00800.00785.00
        
        
February 18, 2000302.25303.555.2300537.00512.00715.00670.00
February 17, 2000304.25306.255.2850573.00573.00725.00735.00
February 16, 2000300.50302.505.2300549.00555.00652.00695.00
February 15, 2000307.00304.255.2400535.00549.00655.00650.00
February 14, 2000308.75308.355.2350543.00539.00600.00607.00
        
        
February 11, 2000316.50311.505.3600545.00541.00588.00588.00
February 10, 2000311.25309.005.3600540.00540.00575.00571.00
February 09, 2000306.00308.605.3625541.00548.00574.00580.00
February 08, 2000303.15296.255.2700513.00515.00566.00567.00
February 07, 2000316.60312.705.4475521.00522.00531.00540.00
        
        
February 04, 2000287.50293.655.2300511.00512.00515.00514.00
February 03, 2000285.25285.055.2000502.00502.00502.00511.00
February 02, 2000283.10285.605.2750495.00497.00496.00497.00
February 01, 2000283.65283.005.2425493.00488.00483.00486.00
January 31, 2000283.05283.305.2600495.00495.00482.00484.00
        
        
January 28, 2000286.15286.755.3700495.00494.00488.00486.00
January 27, 2000286.50285.555.2950460.00462.00475.00476.00
January 26, 2000284.90285.905.2000451.00456.00472.00475.00
January 25, 2000288.70288.005.2375460.00461.00474.00476.00
January 24, 2000287.45287.205.2100450.00455.00460.00465.00
        
        
January 21, 2000287.70287.755.1800439.00442.00450.00454.00
January 20, 2000288.35287.655.1300444.00444.00442.00445.00
January 19, 2000288.75287.655.1025440.00444.00433.00441.00
January 18, 2000286.85285.805.1300434.00434.00435.00436.00
January 17, 2000284.90285.355.1250432.00433.00440.00438.00
        
        
January 14, 2000284.15283.305.0950427.00429.00437.00439.00
January 13, 2000282.20282.255.0900422.00423.00440.50440.00
January 12, 2000282.25282.255.1450420.00421.00450.00448.00
January 11, 2000281.70282.255.1550420.00420.00450.00448.00
January 10, 2000281.70281.605.1450416.00418.00433.00449.00
        
        
January 07, 2000282.00 282.10 5.1350 416.00418.00 433.00438.00
January 06, 2000280.35279.405.1400420.00414.00435.00433.00
January 05, 2000282.10280.455.2850431.00438.00438.00433.00
January 04, 2000282.05281.505.3025442.00433.00444.00443.00
        
        
        

Tin thị trường vàng

Khoảng lặng của vàng

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.

Phân tích - Nhìn nhận thị trường vàng

“Nên giữ một mức chênh giá vàng đủ lớn”

Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.

 Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
   Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh
Giá vàng SJC 1 Kg37.00037.550
Giá vàng SJC 10L37.00037.550
Giá vàng SJC 1L37.00037.550
Giá vàng SJC 5c37.00037.570
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.00037.580
Giá vàng nhẫn SJC 99,9934.85035.350
Giá vàng nữ trang 24 K34.05035.350
Giá vàng nữ trang 18 K24.86526.665
Giá vàng nữ trang 14K18.96120.761
Giá vàng nữ trang 10K13.09214.892
Giá vàng SJC Hà Nội37.00037.570
Giá vàng SJC Đà Nẵng
37.00037.570
Giá vàng SJC Nha Trang
36.99037.570
Giá vàng SJC Cần Thơ
37.00037.550
Giá vàng SJC Cà Mau
37.00037.570
Giá vàng SJC Kiên Giang
37.00037.570
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột
36.99037.570
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch.
GIA VANG BAO TIN MINH CHAU
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013
Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ
LoạiMuaBán
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,93.5453.585
Vàng SJC 24K, 999,93.5453.585
Vàng AAA 24K, 999,93.7063.755
Vàng trang sức 24K, 999,93.3903.490
Vàng trang sức 24K, 99,93.3703.470
Vàng nguyên liệu 18K, 75%2.474,72.622,5
Vàng nguyên liệu 18K, 70%2.305,22.448
Vàng nguyên liệu 18K, 68%2.237,42.378,2
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% 1.915,352.046,65
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5%1.203,451.313,75
Mời hợp tác kinh doanh

Táo Mèo

Đặc sản miền Tây Bắc
Vị thuốc quý hiếm từ thiên nhiên

Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự

Nhận định giá vàng thế giới
Tin kinh tế Việt Nam và thế giới
www.tinkinhte.com Mạng thông tin chăm sóc sức khỏe
www.tinsuckhoe.com Thời trang cho người thành đạt
www.thienquang.com Cổng thông tin tập đoàn VINATEP
www.vinatep.vn Công ty XNK & hợp tác đầu tư Vilexim
www.vilexim.com.vn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Nam Hoa
www.namhoa.vn Công ty cổ phần dược phẩm Davinci Pháp
www.davincipharma.com Công ty tin học Hexa
www.hexa.com.vn Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
www.hanam247.com Vietnam News Today
www.vietnamnewstoday.com Mạng thông tin khoa học kỹ thuật Việt Nam và thế giới
www.tinkhoahoc.com Bán ống nhòm đêm, ống nhòm chuyên dụng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán ống nhòm
www.tinduc.vn
Giá vàng Giá vàng SJC cập nhậtGiá vàng SJCGiá vàng hôm nayBảo Tín Minh Châu
Giá vàng bạcTỷ giá VietcombankGiá vàng bạc bạch kim thế giớiGiá vàng trong nướcGiá vàng thế giới
SJCVàng SJCVàng SJC cập nhậtVàng hôm nayVàng bạc
Tỷ giáVietcombankVàng SJC ngàyBảo TínSJC cập nhật

Mời hợp tác kinh doanh

Copyright © 2010-2013  USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com  là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com"  khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.